Studenckie Koło Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkania 2016/17 (nowe)

  • Jeśli jesteś posiadaczem ciekawego tematu, o którym chciałbyś opowiedzieć studentom — skontaktuj się z nami. Do wygłoszenia referatu zapraszamy zarówno pracowników naukowych, jak i studentów.
  • Zachęcamy do zapisania się do grupy mailingowej http://groups.google.com/group/skfiz/ (co jakiś czas będziemy rozsyłać informacje o konferencjach, pokazach czy też specjalnych spotkaniach).

NASTĘPNE SPOTKANIA

3kola.jpg
Spotkanie SKFiz & SKN Nanorurki & KNAstr
Termin 17 stycznia 2017 r.
wtorek, 18:30
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegenci 1) Marcin Witkowski, 2) Sebastian Dawid, 3) Michał Nowak & Jakub Suchecki
Temat 1) Zastosowanie magnetycznych nanocząstek hybrydowych Ag/Fe3O3 w spektoskopii powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego (SERS)
2) Renormalizacja w mechanice kwantowej
3) Projekt automatycznej obserwacji nieba i przetwarzanie końcowych danych w celu katalogowania detekcji meteorów we współpracy z PKiM
Abstrakt 1) W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wyniki badań nad zastosowaniem hybrydowych nanocząstek złożonych ze srebra i magnetycznego tlenku żelaza (II) diżelaza (III) – Fe3O4 – w spektroskopii powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego (SERS). Wykorzystanie hybrydowych magnetycznych nanocząstek w spektroskopii SERS jest korzystniejsze w porównaniu z użyciem klasycznych nanocząstek złożonych wyłącznie z metali szlachetnych, gdyż zewnętrzne pole magnetyczne pozwala na bardziej jednorodne rozłożenie nanocząstek na podłożu, co zwiększa obserwowaną intensywność i jednorodność mierzonego sygnału ramanowskiego. Otrzymane nanocząstki były poddane szczegółowej charakteryzacji, a ich działanie w spektroskopii SERS było analizowane z użyciem barwnika organicznego jako molekuły rozpraszającej. Przeprowadzono analizę porównawczą między próbkami przygotowanymi w obecności i przy braku zewnętrznego pola magnetycznego. Określono potencjalne zastosowania hybrydowych nanocząstek w analizie strukturalnej związków organicznych i analizie ilościowej jonów metali ciężkich.
2) W trakcie referatu w możliwie dydaktyczny sposób przedstawię pojęcie renormalizacji na prostym przykładzie z mechaniki kwantowej. Wytłumaczę jak można rozumieć procedurę renormalizacji. Omówię krótko pojęcia z nią związane, występujące m.in. w Kwantowej Teorii Pola. Jeśli starczy czasu omówię także uproszczony przykład pochodzący z Chromodynamiki Kwantowej.


POPRZEDNIE SPOTKANIA

Bliskie Konwersatoria II stopnia
Termin 12 stycznia 2017r.
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Paweł Smoliński
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat 0-wymiarowa kwantowa teoria pola, lokalizacja i niezmienniczość na deformacje
Abstrakt W trakcie referatu opowiem o 0-wymiarowej kwantowej teorii pola, lokalizacji i niezmienniczości na deformacje.
Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 20 grudnia 2016
wtorek, 19:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Temat Lektura Feynmana (część III), spotkanie organizacyjne
Abstrakt W trakcie spotkania będziemy kontynouwać lekturę pracy R. Feynmana "Quantum Theory of Gravitation", Acta Phys. Pol. XXIV 841 (1963). Zajmiemy się także organizacją prac Konwersatoriów w roku 2017.