Studenckie Koło Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkania 2017/18 (nowe)

  • Jeśli jesteś posiadaczem ciekawego tematu, o którym chciałbyś opowiedzieć studentom — skontaktuj się z nami. Do wygłoszenia referatu zapraszamy zarówno pracowników naukowych, jak i studentów.
  • Zachęcamy do zapisania się do grupy mailingowej http://groups.google.com/group/skfiz/ (co jakiś czas będziemy rozsyłać informacje o konferencjach, pokazach czy też specjalnych spotkaniach).

NASTĘPNE SPOTKANIA

Spotkanie SKFiz
Termin 20 listopada 2017
poniedziałek, 18:15
Miejsce 0.06, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent prof. dr hab. Krzysztof Meissner
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Czego nie rozumiemy w mechanice kwantowej?

POPRZEDNIE SPOTKANIA

Bliskie Konwersatoria II Stopnia, Odwołane!
Termin 16 listopada 2017
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Mariusz Tobolski
Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej, IMPAN
Temat Zarys wstępu do wprowadzenia do teorii indeksu (część druga). Odwołane!
Plan i motywacje Twierdzenie Atiyah-Singera o indeksie jest przez wielu matematyków uważane za jedno z najwspanialszych twierdzeń matematycznych XX wieku. Młody adept matematyki zapyta od razu o treść twierdzenia, podczas gdy młody adept fizyki zapyta najpierw o jego zastosowania. W trakcie kilku spotkań spróbujemy choć trochę przybliżyć odpowiedź na te pytania. Zaczynając z minimalną wiedzą z analizy funkcjonalnej oraz topologii, omówimy najprostsze możliwe twierdzenia o indeksie i ich znaczenie. W ramach motywacji, będziemy również dyskutować związek twierdzenia o indeksie z równaniem przewodnictwa cieplnego oraz supersymetryczną fizyką. Materiał może stanowić uzupełnienie do czwartkowego proseminarium "Supersymmetry and index theorems"
Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 9 Listopada 2017
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Mariusz Tobolski
Samodzielna Pracownia Geometrii Nieprzemiennej, IMPAN
Temat Zarys wstępu do wprowadzenia do teorii indeksu (część pierwsza)
Plan i motywacje Twierdzenie Atiyah-Singera o indeksie jest przez wielu matematyków uważane za jedno z najwspanialszych twierdzeń matematycznych XX wieku. Młody adept matematyki zapyta od razu o treść twierdzenia, podczas gdy młody adept fizyki zapyta najpierw o jego zastosowania. W trakcie kilku spotkań spróbujemy choć trochę przybliżyć odpowiedź na te pytania. Zaczynając z minimalną wiedzą z analizy funkcjonalnej oraz topologii, omówimy najprostsze możliwe twierdzenia o indeksie i ich znaczenie. W ramach motywacji, będziemy również dyskutować związek twierdzenia o indeksie z równaniem przewodnictwa cieplnego oraz supersymetryczną fizyką. Materiał może stanowić uzupełnienie do czwartkowego proseminarium "Supersymmetry and index theorems"
Spotkanie SKFiz
Termin 25 października 2017
środa, 17:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr hab. Piotr Sułkowski
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Węzły, struny, i matematyka kwantowa
Abstrakt Podczas wykładu opowiem o związkach fizyki współczesnej – w szczególności kwantowej teorii pola oraz teorii strun – z matematyczną teorią węzłów. Związki te miały istotny wpływ na te dziedziny: z jednej strony pozwoliły na zrozumienie pewnych własności kwantowej teorii pola, a z drugiej doprowadziły do istotnego postępu w teorii węzłów; zaowocowały też one przyznaniem dwóch medali Fieldsa. Związki te są także przejawem rozwoju działalności określanej czasem jako „matematyka kwantowa”. Podczas wykładu przedstawię zarówno ogólne uwagi dotyczące wspomnianych wyżej dziedzin, jak też konkretne konstrukcje – w szczególności każdy słuchacz, po wysłuchaniu wykładu, będzie w stanie obliczyć (dla zadanego węzła) tzw. wielomian Jonesa.