Program Mentorski

Cel i uzasadnienie

Program mentorski SKFiz ma celu "swatanie" młodych studentów z doktorantami wydziału fizyki, aby umożliwić im wspólne prowadzenie badań naukowych. Studenci często, mając chęci do pracy i nauki, nie posiadają odwagi by zgłosić się do profesora, czy doktora i poprosić o pomoc przy rozwiązywaniu określonych problemów - nie mają także możliwości nauczyć się, jak prowadzić pracę naukową. Dlatego uważamy, że inicjatywa łącząca ich ze studentami studiów doktorskich, na zasadzie "uczeń - mentor" może okazać się wartościowa. Motywacją dla naszego programu są m.in.:

  • stworzenie możliwości kontaktu doktorantów z młodymi studentami/studentkami, wspólnej pracy, nawiązywania dłuższej znajomości,
  • umożliwienie studentom poznania, jak prowadzi się pracę naukową, a także pozwolenie im na zgłębianie własnych pasji pod opieką osoby bardziej doświadczonej,
  • umożliwienie doktorantom uzyskania doświadczenia w pracy z młodszą osobą, we własnej "grupie badawczej", które może być wykorzystane w późniejszej pracy naukowej z młodszymi współpracownikami.

Drodzy doktoranci, zachęcamy do udziału i zgłaszania się z waszymi ogłoszeniami na adres lp.ude.wuf|zifks#lp.ude.wuf|zifks

Czego oczekuje SKFiz?

Rolą członków i zarządu Koła Fizyki będzie wyszukiwanie i zachęcanie młodszych studentów, do podejmowania pracy z konkretnym doktorantem. Aby usprawnić tę aktywność bardzo prosimy, aby zgłoszenia z obu stron (studenci, doktoranci) zawierały pewne istotne informacje: konkretne zainteresowania naukowe, nad czym chciano by się skupić w trakcie badań, na czym polegałaby praca. Nie będziemy w żaden sposób rozliczać ani doktorantów, ani studentów - zostawiając tę kwestię każdej parze osobno. Bardzo cieszylibyśmy się, gdyby po pewnym czasie współpracy, jej wyniki mogłyby być przedstawione na spotkaniu Koła.

Ogłoszenia:

Drodzy studenci, jeśli jesteście zainteresowani współpracą z konkretną osobą wymienioną poniżej, piszcie pod adres lp.ude.wuf|zifks#lp.ude.wuf|zifks lub bezpośrednio do doktoranta (powołując się na Program Mentorski SKFiz).

Maciej Konieczka
(IFT, Zakład Teorii Struktury Jąder Atomowych)
Bartlomiej Wlodarczyk
(IFD, Zakład Fizyki Biomedycznej)
Udział w grupie-projekcie związanym z nowoczesnym obrazowaniem za pomocą promieniowania rentgenowskiego (studenci, którzy są świetni z programowania w C++ i mają pojęcie o metodach numerycznych)
Piotr Kucharski
(IFT, Katedra Teorii Względności i Grawitacji)
fizyka teoretyczna na pograniczu z matematyką (teoria strun i teoria węzłów)
Krzysztof Jachymski
(IFT, Katedra Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej)
W naszej grupie interesujemy się zjawiskami kwantowymi zachodzącymi w niskich temperaturach - od ultrazimnych reakcji chemicznych, przez kontrolę cząstek za pomocą pól zewnętrznych, aż do projektowania komputerów kwantowych i symulowania zjawisk takich jak nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe czy izolatory topologiczne.
Anna Jaruga
(IGF, Zakład Fizyki Atmosfery)
Osoba kontaktowa dla osób zainteresowanych geofizyką i chcących dołączyć do grupy: http://foss.igf.fuw.edu.pl/
Magdalena Kuich
(IFD, Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych)
Jestem doktorantką Prof. W.Dominika. Zajmuję się budową detektorów gazowych, pomiarem i kalibracja prędkości dryfu elektronów w gazie (w detektorach gazowych) oraz analizą danych eksperymentalnych. Moja praca jest związana z eksperymentem NA61 w CERNie. Chętnie przygarnę zainteresowanych pod swoje skrzydła. Znajdzie się coś i dla hardware'owców i dla software'owców - praca w laboratorium lub proste analizy sygnałów. Na pewno znajdzie się coś na licencjat lub laboratorium.