Spotkanie inauguracyjne SKFiz i KNAstr (2 X 2015r.)
Spotkanie organizacyjno-zapoznawcze SKFiz i KNAstr
Termin 2. października 2015r.
piątek, 18:00
Miejsce 0.48, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Temat Spotkanie zapoznawczo-organizacyjno-propagandowe
Abstrakt Tradycyjnie już spotykamy się wraz z KNAstrem na spotkaniu inauguracyjno - integracyjnym, by w luźnej atmosferze i miłym towarzystwie spędzić wieczór, a przy okazji opowiedzieć o naszym Kole osobom zainteresowanym udziałem w naszych spotkaniach. Serdecznie zapraszamy w imieniu zarządów obu Kół. Mile widziane będzie pożywienie przynoszone we własnym zakresie, a udostępnianie szerszemu gronu.