Spotkanie SKFiz - "Czy zegary idealne mogą istnieć?" (19. X 2015 r.)
Spotkanie SKFiz
Termin 19. X 2015 r
poniedziałek, 18:05
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr hab. Andrzej Dragan
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Czy zegary idealne mogą istnieć?
Abstrakt Nie mogą.
Zachęta Kliknij tutaj ambitny studencie