Informacja o spotkaniu

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci,

15 listopada ma się odbyć spotkanie z prof. Kennethem Wilsonem, noblistą
z fizyki z 1982 roku. Na stronie koła można znaleźć parę faktów z jego życia.

Celem tego listu jest uzyskanie od studentów informacji, które mogą pomoc
mi w organizacji tego wydarzenia. Spotkanie mogłoby mieć formę zbliżoną
do formy programu "Inside the Actors' Studio" (przykład).

Zainteresowani studenci zebraliby się w Auli. Najpierw byłby krótki wywiad
z prof. Wilsonem, który pomógłby przełamać lody, a potem byłby czas na
pytania od widowni i dyskusję.

W tym celu potrzebuję od Was pomocy koncepcyjnej i orientacji co do Waszych
głównych zainteresowań. Np. mogę założyć, że część obecnych będzie zainteresowana
tym jak uczył się człowiek, który wniósł znaczący wkład w rozwój nauki, jak
organizuje swój czas, jak kieruje swoimi krokami, jak dochodzi do wyników,
itp. Ale to są tylko moje domysły. Być może wielu obecnych będzie interesować
się pojęciem renormalizacji, albo przejścia fazowego, a może problemem Kondo.

Dlatego proszę Was o przysłanie na mój adres (lp.ude.wuf|kezalG.walsinatS#lp.ude.wuf|kezalG.walsinatS)
przykładów pytań, które Was osobiście nurtują. Postaram się zrobić z nich
wyciąg wspólnych elementów i dopasować pytania w czasie wywiadu do tych
elementów. Myślę, że w ten sposób uda nam się przełamać lody i przygotować
atmosferę do nieskrępowanego zadawania ważnych pytań i otwartej dyskusji w
trakcie całego spotkania.

Z poważaniem,
Stanisław D. Głazek
Opiekun SKFiz