Uczestnicy konferencji

Lista uczestników wraz z abstraktami będzie uzupełniana na bieżąco.