IV Kongres Kół Naukowych UW
Miejsce Radzików pod Warszawą
Termin 7-9 grudnia 2007
Cena bezpłatne
Deadline 15 listopada 2007 (uczestnictwo)
23 listopada 2007 (streszczenia)
Limit uczestników 2 / koło
Limit referatu 15 min
Odnośniki http://www.rada.uw.edu.pl

Zapotrzebowanie

  • postery!

Lista uczestników

  • Marcin Grzybowski
  • Joanna Oracz

Wycinek z zaproszenia

IV KONGRES KÓŁ NAUKOWYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO odbędzie się w
dniach 7-9 grudnia 2007 r. w Radzikowie pod Warszawą. Organizatorem jest
Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego przy J.M. Rektorze UW.

[…]

W Kongresie może uczestniczyć do 2 osób z jednego koła UW.
Udział w Kongresie jest bezpłatny; organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

[…]

Inicjatywa zaproszenia zaprzyjaźnionych kół z innych
ośrodków akademickich w Polsce spoczywa również na Was. […] Uczestnicy z
innych uczelni niż UW, nie będą obciążani kosztami pobytowymi, będą
tylko musieli dojechać na swój koszt. Koła spoza UW mogą reprezentować
maksymalnie 2 osoby.

[…]

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: na stronie Rady
(http://www.rada.uw.edu.pl) w dziale "Przedsięwzięcia";.

Każde zgłoszone koło naukowe musi przygotować i przedstawić
prezentację dotyczącą przedsięwzięcia koła zrealizowanego w 2007 r.
albo prezentację bieżącej działalności koła. Prezentacja może mieć
formę prelekcji, pokazu slajdów, case study, wystawy fotografii itd. Ze
względu na ograniczenia czasowe każde koło może przygotować nie więcej
niż dwie prezentacje. Maksymalny czas trwania prezentacji jest przewidziany
na 20 minut, ewentualne odstępstwa muszą być wcześniej uzgodnione. Przed
prezentacją wymagana będzie krótka wypowiedź dotycząca celów i form
działalności koła.

Obowiązkowym jest również wysłanie zgodnego ze wzorem abstraktu każdej
prezentacji. Treść abstraktu powinna mieć max. 1 stronę A4 (Times New
Roman 12; marginesy 2,5 cm; odstęp pojedynczy), ilustracje mogą być tylko
czarno-białe (rysunki, schematy, wykresy). Przesłanie abstraktu jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego opublikowanie w materiałach
kongresowych lub w internecie.

Oprócz prezentacji każde koło może wykonać plakat (lub kilka
plakatów). Postery będą prezentowane podczas Kongresu. Koła z UW mogą
otrzymać refundację kosztów wydruku plakatów konferencyjnych już w
trakcie trwania Kongresu, jeżeli oprócz plakatu przedstawią poprawnie
wystawioną na Uniwersytet Warszawski fakturę za wydruk, lecz na zasadach
określonych przez Rade, w szczególności co do maksymalnej kwoty
refundacji.

Program Kongresu, podobnie jak w zeszłym roku, będzie bardzo napięty.
Oprócz bloków prezentacji przewidujemy również dyskusje tematyczne.
Szczegóły programu zostaną przestawione w pierwszym tygodniu grudnia.