Członkowie

Jak dołączyć?

By być członkiem należy spełniać jedno spośród kryteriów:

  • pomagać w jakichkolwiek sprawach organizacyjnych SKFiz,
  • angażować się w pokazy, warsztaty,
  • wygłosić referat w imieniu SKFiz na konferencjach,
  • organizować spotkania SKFiz w trakcie semestru,
  • założyć lub zaangażować się w projekt w ramach Koła.

Członkowie

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Stanisław D. Głazek (www)
(Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydzial Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Zarząd SKFiz

Kamil Serafin — Prezes Koła
Maciej Kolanowski — Wiceprezes Koła
Jakub Reszke — Sekretarz

Członkowie

Oficjalna lista członków na rok akademicki 2018/19
(jeśli Cię na niej nie ma a uważasz, że powinieneś, poinformuj)

Skąd? Imię i nazwisko
ico_fuw.png Weronika Brzezińska
ico_mismap.png Dawid Dopierała
ico_fuw.png Maciej Kolanowski
ico_fuw.png Grzegorz Krasucki
ico_fuw.png Adam Kubiela
ico_fuw.png Cezary Molenda
ico_fuw.png Weronika Nosiadek
ico_fuw.png Dorota Nowicka
ico_fuw.png Jakub Reszke
ico_fuw.png Kamil Serafin
ico_fuw.png Albert Wienczek
ico_fuw.png Daniel Wysocki

Kandydaci na członków

Legenda

ico_fuw.pngFUW (Wydział Fizyki UW, www)
ico_mismap.pngMISMaP (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze UW, www)

Członkowie w innych latach: