O Kole
SKFiz-grupowe2.JPG

Studenckie Koło Fizyki SKFiz jest kołem naukowym skupiającym studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Członkowie SKFiz, w ramach Koła, aktywnie uczestniczą w konferencjach i stażach, realizują własne projekty badawcze, współpracują z ośrodkami naukowymi (także zagranicznymi), jak również popularyzują fizykę.

Koło powstało z końcem 2005 roku, z inicjatywy kilku studentów chcących poznać fizykę z trochę innej perspektywy niż oferują to standardowe uniwersyteckie przedmioty. Od 2006 roku SKFiz figuruje w Wykazie Kół Naukowych i Artystycznych (Studencki Ruch Naukowy na Uniwersytecie Warszawskim). Opiekunem naukowym Koła jest prof. dr hab. Stanisław Głazek.

Pomimo krótkiej historii, Koło może poszczycić się wieloma sukcesami. Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Koło należą

Do udziału w naszych spotkaniach zapraszamy nie tylko wybitnych naukowców, lecz również uznanych specjalistów z sektora przemysłowego, a także studentów i doktorantów pragnących podzielić się z innymi swoją pasją i wiedzą. Warto wspomnieć, że na spotkaniach Koła gościliśmy między innymi:

  • prof. Kennetha G. Wilsona - fizyka amerykańskiego, laureata Nagrody Nobla i Nagrody Wolfa,
  • prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego - długoletniego rektora Uniwersytetu Warszawskiego i dziekana Wydziału Fizyki,
  • dra hab. Andrzeja Wysmołka - prodziekana ds. studenckich na Wydziale Fizyki.

Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Warszawskiego - wiąże się to jedynie z chęcią aktywnej działalności w Kole. Członkowie SKFiz pomagają w sprawach organizacyjnych związanych z działalnością Koła, angażują się w pokazy i inne formy popularyzujące fizykę oraz reprezentują Koło na konferencjach poprzez wygłaszanie referatów i prezentowanie posterów. Wszyscy, którzy uczestniczą w spotkaniach Koła, mogą zostać sympatykami SKFiz.

Założenia i cele zawarte w statucie są realizowane poprzez:

  1. prowadzenie projektów badawczych (zarówno doświadczalnych, jak i teoretycznych),
  2. organizowanie cotygodniowych spotkań, prowadzonych zarówno przez członków SKFiz, jak i pracowników naukowych Wydziału Fizyki oraz zapraszanych gości; wykłady mogą dotyczyć wyników prowadzonych badań lub popularyzacji fizyki,
  3. współpracę z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci - w formie warsztatów naukowych dla uzdolnionej młodzieży w dziedzinie nauk ścisłych,
  4. organizowanie obozów naukowych,
  5. aktywny udział w festiwalach, pokazach i piknikach naukowych.
zalozenie_skfiz.jpg

Inne materiały: