Problemsolving Ewolucja

Na tej stronie wpisujemy zbieramy wszelkie uwagi własne i studentów co do zajęć - prowadzący obowiązkowo się z nimi zapoznają przed konstruowaniem swoich i proponowaniem tematyki na kolejne - ta baza ma ułatwić ewolucję zajęć dyktowaną przez zainteresowania studentów.

  • Pierwsze zajęcia:

/Mateusz/: Przygotowałem zadania wprowadzające w techniki klasyfikacji reprezentacji algebr Liego pozwalającej na konstruowanie teorii fizycznych spełniających zadaną symetrię, np. niezmienniczość lorentzowską, czyli np. metodę operatorów drabinkowych. Studenci w 3/4 składu nie znali pojęcia algebry Liego, więc rozwiązywaliśmy proste problemy konstrukcji bazy algebry, kompleksyfikacji algebry, izomorfizmów prostych algebr macierzowych. Każdy pracował indywidualnie, ja kontrolowałem, dawałem wskazówki, wskazywałem błędy unikając dostarczania oznajmujących odpowiedzi na pytania, starając się skłonić studenta do samodzielnego znalezienia rozwiązania, uzyskania pewności na drodze własnego zrozumienia.

/feedback/: zbyt matematyczne, z jednej strony fajnie zobaczyć sens i kontekst teorii grup tak szybko i głęboko, ale chciano więcej fizyki, zgłoszone zainteresowania:
"kwantowa teoria informacji (tak bardziej z matematycznego punktu widzenia)
zagadnienia związane z łamaniem symetrii, np w Modelu Standardowym
własności ekscytonów i struktur niskowymiarowych (kropki kwantowe, itd.)
zastosowanie metod mechaniki kwantowej w optyce doświadczalnej (Clebsh-Gordon)
teoria grup (grupy Lorentza) z fizyce atomowej i cząsteczkowej (głównie w spektroskopii laserowej/molekularnej)"

  • Drugie zajęcia:

/Mateusz/: Michał Dąbrowski wyraził zainteresowanie spontanicznym łamaniem symetrii, więc wykorzystując zestaw przygotowany na UJ zagłębiliśmy się w klasyczną teorię pola. Moim zdaniem dla studentów było to dużo mniej elementarne, dużo więcej mojego opowiadania, interpretacji których nie sposób prześledzić do końca.

/feedback/: obecni studenci (Michał i Grzesiek) byli dużo bardziej zadowoleni i chcą kontynuować tą tematykę;