Spotkania 2016/17

Spotkania w roku akademickim 2016/17 (nowe)

SPOTKANIE 6 kwietnia 2017 (K. Serafin) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 6 kwietnia 2017r.
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Kamil Serafin
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Procedura Grupy Renormalizacji dla Cząstek Efektywnych (część III i ostatnia)
Abstrakt Przetestujemy RGPEP na modelu oddziaływania fermionu ze skalarem, bazującym na oddz. Yukawy. Model jest otrzymywany z teorii Yukawy poprzez obcięcie przestrzeni Focka do dwóch sektorów w teorii na froncie świetlnym w sformułowaniu hamiltonowskim. Przypomnę pojęcia z poprzednich wykładów.

SPOTKANIE 30 marca 2017 r. (P. Smoliński) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 30 marca 2017
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Paweł Smoliński
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Topologiczne modele sigma
Abstrakt W trakcie spotkania opowiem o kohomologicznych teoriach pola w dwóch wymiarach. Wszystkie potrzebne pojęcia będą wprowadzone systematycznie od zera. Opowiem co takie modele mogą obliczać i dlaczego są ważne.

SPOTKANIE 23 marca 2017 (S. Dawid) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 23 marca 2017
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Sebastian Dawid
IFT, FUW
Temat O czymś prostym lub krzywym
Abstrakt W trakcie spotkania zaprezentuję prosty temat z klasycznego elektromagnetyzmu dotyczący ruchu elektronu. Temat będzie prosty i klasyczny, a referat (w założeniu) zrozumiały dla studenta 2 roku (studiów I stopnia). Więcej szczegółów nie mogę zdradzić.

SPOTKANIE 9 marca 2017 r. (Daniel Wysocki) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 9 marca 2017
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Daniel Wysocki
KMMF, FUW
Temat O mechanice kwantowej Bohma
Abstrakt Celem referatu jest skrótowe przedstawienie jednego z podejść do mechaniki kwantowej, tj. teorii de Broglie'a-Bohma. Przyjrzymy się jej formalizmowi oraz przedyskutujemy warstwę ideową wraz z jej (powszechną) krytyką.

SPOTKANIE 24 stycznia 2017 (Karol Gietka) (edytuj)

metro.jpg
Spotkanie SKFiz
Termin 24 stycznia 2017
wtorek, 19:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent mgr Karol Gietka
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Kwantowa metrologia
Abstrakt Zwiększenie czułośći urządzenia pomiarowego poprzez odpowiednie wykorzystanie kwantowych efektów stanowi esencję kwantowej metrologii. Sztandarowym przykładem jest wykorzystanie nieklasycznego światła (np. stanu ściśniętego) w interferometrii optycznej. W moim wystąpieniu przedstawię prostą i efektywną metodę umożliwiającą wytworzenie nieklasycznej wiązki światła opartą na oddziaływaniu atomu ze światłem we wnęce rezonansowej, a następnie pokażę jakie cechy takiego stanu wpływają na jego użyteczność w kwantowej metrologii.

SPOTKANIE 19 stycznia 2017 (M. Tobolski, S. Dawid) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 19 stycznia 2017
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Mariusz Tobolski, Sebastian Dawid
Temat ,,Więzy Diraca w 0-wym. QFT", "Funkcje korelacji w dwupunktowej QFT", Lektura pracy Feynmana (część IV) i pracy E. Wittena
Abstrakt Na poczatku spotkania Mariusz i Sebastian będą opowiadać kolejno o więzach Diraca i funkcjach korelacji w 0-wym. kwantowej teorii pola. Ponadto, zainspirowani referatem P. Smolińskiego nt. 0-wymiarowej kwantowej teorii pola postanowiliśmy przeczytać pracę E. Wittena "Supersymmetry and Morse theory" z J. Diff. Geometry 17 661-692 (1982). Na drugiej połowie spotkania będziemy kontynuować lekturę pracy Feynmana o kwantowaniu grawitacji.

SPOTKANIE 17 stycznia 2017 (Spotkanie Trójkołowe)) (edytuj)

3kola.jpg
Spotkanie SKFiz & SKN Nanorurki & KNAstr
Termin 17 stycznia 2017 r.
wtorek, 18:30
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegenci 1) Marcin Witkowski, 2) Sebastian Dawid, 3) Michał Nowak & Jakub Suchecki
Temat 1) Zastosowanie magnetycznych nanocząstek hybrydowych Ag/Fe3O3 w spektoskopii powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego (SERS)
2) Renormalizacja w mechanice kwantowej
3) Projekt automatycznej obserwacji nieba i przetwarzanie końcowych danych w celu katalogowania detekcji meteorów we współpracy z PKiM
Abstrakt 1) W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wyniki badań nad zastosowaniem hybrydowych nanocząstek złożonych ze srebra i magnetycznego tlenku żelaza (II) diżelaza (III) – Fe3O4 – w spektroskopii powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego (SERS). Wykorzystanie hybrydowych magnetycznych nanocząstek w spektroskopii SERS jest korzystniejsze w porównaniu z użyciem klasycznych nanocząstek złożonych wyłącznie z metali szlachetnych, gdyż zewnętrzne pole magnetyczne pozwala na bardziej jednorodne rozłożenie nanocząstek na podłożu, co zwiększa obserwowaną intensywność i jednorodność mierzonego sygnału ramanowskiego. Otrzymane nanocząstki były poddane szczegółowej charakteryzacji, a ich działanie w spektroskopii SERS było analizowane z użyciem barwnika organicznego jako molekuły rozpraszającej. Przeprowadzono analizę porównawczą między próbkami przygotowanymi w obecności i przy braku zewnętrznego pola magnetycznego. Określono potencjalne zastosowania hybrydowych nanocząstek w analizie strukturalnej związków organicznych i analizie ilościowej jonów metali ciężkich.
2) W trakcie referatu w możliwie dydaktyczny sposób przedstawię pojęcie renormalizacji na prostym przykładzie z mechaniki kwantowej. Wytłumaczę jak można rozumieć procedurę renormalizacji. Omówię krótko pojęcia z nią związane, występujące m.in. w Kwantowej Teorii Pola. Jeśli starczy czasu omówię także uproszczony przykład pochodzący z Chromodynamiki Kwantowej.

SPOTKANIE 12 stycznia 2017 (Paweł Smoliński) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II stopnia
Termin 12 stycznia 2017r.
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Paweł Smoliński
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat 0-wymiarowa kwantowa teoria pola, lokalizacja i niezmienniczość na deformacje
Abstrakt W trakcie referatu opowiem o 0-wymiarowej kwantowej teorii pola, lokalizacji i niezmienniczości na deformacje.

SPOTKANIE 20 grudnia 2016 (Lektura Feynmana III)) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 20 grudnia 2016
wtorek, 19:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Temat Lektura Feynmana (część III), spotkanie organizacyjne
Abstrakt W trakcie spotkania będziemy kontynouwać lekturę pracy R. Feynmana "Quantum Theory of Gravitation", Acta Phys. Pol. XXIV 841 (1963). Zajmiemy się także organizacją prac Konwersatoriów w roku 2017.

SPOTKANIE 15 grudnia 2016 (Lektura Feynmana II) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 15 grudnia 2016
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Temat Lektura pracy Feynmana (część II)
Abstrakt W trakcie spotkania będziemy wspólnie czytać pracę R. Feynman "Quantum Theory of Gravitation", Acta Phys. Pol. XXIV 841 (1963). Ponieważ spotkanie wypada w Wiglię Wydziałową, część czasu spędzimy na tym wydarzeniu. Po spotkaniu wychodzimy na bilard.

SPOTKANIE 8. grudnia 2016 (Lektura pracy Feynmana) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 8 grudnia 2016
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Temat Lektura pracy Feynmana "Quantum Theory of Gravitation"
Abstrakt W trakcie spotkania będziemy wspólnie czytać pracę R. Feynman "Quantum Theory of Gravitation", Acta Phys. Pol. XXIV 841 (1963).

SPOTKANIE 1 grudnia 2016 (Kamil Serafin) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 1 grudnia 2016
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Kamil Serafin Kamienne Serce
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Procedura Grupy Renormalizacji dla Cząstek Efektywnych (część 2)
Abstrakt Z czego i jak zbudowany jest proton? Czy składa się z trzech kwarków jak to zwykło się mówić? Jak pogodzić taki obraz (nazywany modelem kwarków konstytuentnych) z modelem partonowym, w którym proton może składać się z bardzo wielu cząstek? Odpowiedzi na te pytania nie są do końca poznane, chociaż teorię oddziaływań kwarków i gluonów (tak zwaną Kwantową Chromodynamikę, ang. QCD) postulowano już ponad czterdzieści lat temu. Referat ma na celu dwie rzeczy: przedstawić Procedurę Grupy Renormalizacji dla Cząstek Efektywnych (ang. RGPEP) i przekonać słuchaczy, że pojęcie cząstki efektywnej wprowadzone w RGPEP może ułatwić szukanie odpowiedzi na postawione we wstępie pytania. Idee przedstawione w czasie referatu mają także zastosowanie w teorii oddziaływań jądrowych i w materii skondensowanej.
Referat jest kontynuacją przedmiotu Introduction to Renormalization prowadzonego w semestrze letnim 2015/2016, jednak nie jest wymagane uczestnictwo we wspomnianym kursie, gdyż wyjaśnię na czym polega renormalizacja i dlaczego jest potrzebna w kwantowych teoriach pola (oraz w mechanice kwantowej z osobliwymi potencjałami.

SPOTKANIE 29 listopada 2016 (Stażowe) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 29 listopada 2016
wtorek, 19:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegenci Albert Wienczek, Mariusz Tobolski, Aleksandra Hamanowicz
Temat Relacje ze stażów naukowych i szkół letnich
Abstrakt Raporty, egzaminy - czy to wszystko na studiach…? Na tym spotkaniu studenci, którzy wzięli udział w ciekawych stażach zagranicznych i krajowych, opowiedzą o swoich doświadczeniach i domysłach, co liczy się przy aplikacji. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pojechać w jakieś ciekawe miejsce w najbliższym roku. Jeśli byłeś na jakimś ciekawym stażu i chcesz coś powiedzieć, napisz do nas!

SPOTKANIE 24. listopada 2016 (Kamil Serafin) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 24. listopada 2016
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Camilius Seraphim Agelatus
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Procedura Grupy Renormalizacji dla Cząstek Efektywnych
Abstrakt Z czego i jak zbudowany jest proton? Czy składa się z trzech kwarków jak to zwykło się mówić? Jak pogodzić taki obraz (nazywany modelem kwarków konstytuentnych) z modelem partonowym, w którym proton może składać się z bardzo wielu cząstek? Odpowiedzi na te pytania nie są do końca poznane, chociaż teorię oddziaływań kwarków i gluonów (tak zwaną Kwantową Chromodynamikę, ang. QCD) postulowano już ponad czterdzieści lat temu. Referat ma na celu dwie rzeczy: przedstawić Procedurę Grupy Renormalizacji dla Cząstek Efektywnych (ang. RGPEP) i przekonać słuchaczy, że pojęcie cząstki efektywnej wprowadzone w RGPEP może ułatwić szukanie odpowiedzi na postawione we wstępie pytania. Idee przedstawione w czasie referatu mają także zastosowanie w teorii oddziaływań jądrowych i w materii skondensowanej.
Referat jest kontynuacją przedmiotu Introduction to Renormalization prowadzonego w semestrze letnim 2015/2016, jednak nie jest wymagane uczestnictwo we wspomnianym kursie, gdyż wyjaśnię na czym polega renormalizacja i dlaczego jest potrzebna w kwantowych teoriach pola (oraz w mechanice kwantowej z osobliwymi potencjałami.

SPOTKANIE 21 listopada 2016 (Piotr Kaźmierczak) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 21 listopada 2016
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Piotr Kaźmierczak
Instytut Fizyki Doświadczalnej, FUW
Temat Delta - autorzy tekstów poszukiwani
Abstrakt Przedstawię pokrótce czasopismo Delta - po co powstało, jakie artykuły można tam znaleźć oraz do kogo są skierowane. Zachęcę do współpracy przy współtworzeniu czasopisma i opowiem jakie tematy są ciekawe, o czym warto pisać oraz zaproponuję konkretne tematy artykułów które są potrzebne na bieżąco.

SPOTKANIE 17 listopada 2017 (Sebastian Dawid) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 17. listopada 2016 r.
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Sebastian Dawid
Temat Pomiar jakości kariery naukowej i przyszłość po studiach
Abstrakt W trakcie wystąpienia chciałbym zaprezentować pracę "Quantifying the evolution of individual scientific impact" (R. Sinatra et al. Science, volume 354, issue 6312, (2016), 596), w której autorzy opisali swoje badania na temat rozkładu (mierzonej w pewien sposób) jakości pracy naukowca w czasie jego kariery. Nie będę prezentował własnych badań, a jedynie swoje wnioski z lektury. W drugiej części spotkania chciałem odwołać się do tych wniosków podczas dyskusji z uczestnikami spotkania, opartej na artykułach z Nature (pod tym linkiem). Dyskusja miałaby dotyczyć przyszłości po studiach i doktoracie i służyć rozważeniu zalet i wad kariery zawodowej naukowca, które wyłaniają się z tych artykułów.

SPOTKANIE 10 listopada 2016 (Jacek Krajczok) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II stopnia
Termin 10 listopada 2016
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Jacek Krajczok
KMMF, FUW
Temat Kwantowa grupa SU(2)
Abstrakt W trakcie spotkania opowiem o mojej pracy licencjackiej. Zacznę od heurystycznej motywacji w postaci twierdzenia Gelfanda, by następnie przejść do definicji zwartej grupy kwantowej. Później zdefiniuję kwantową grupę SU(2) której dotyczył mój licencjat. Główną część prezentacji stanowić będzie (bezpośredni) dowód trywialności centrum algebry funkcji ciągłych na niej oraz ograniczoności jej kojedynki.

SPOTKANIE 7 listopada 2016 (Piotr Morawiecki, Piotr Nojszewski) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 7 listopada 2016 r.
poniedziałek, 19:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Piotr Morawiecki, Piotr Nojszewski
Temat General Game Playing - nowy trend w badaniach nad sztuczną inteligencją
Abstrakt O ile programy wyspecjalizowane w wykonywaniu konkretnego zadania są już bardzo wysokim stadium rozwoju, to tzw. general-purpose AI, czyli sztuczna inteligencja pozwalająca na realizację celów na wielu również nieznanych obszarach jest stosunkowo nowym trendem. Na seminarium opowiemy o tzw. General Game Playing, stawiającym sobie na celu stworzenie uniwersalnych agentów potrafiących grać w gry bez wcześniej zaprogramowanych heurystyk i potencjalnie w nieznanym środowisku. Opiszemy metody stosowane w tej dziedzinie, m.in. Monte Carlo Tree Search czy algorytmy genetyczne oraz własne wdrażane obecnie koncepcje.

SPOTKANIE 24 Października 2016 (Zapoznawcze) (edytuj)

Spotkanie Informacyjno-zapoznawcze SKFiz
Termin 24 Paźdzernika 2016
poniedziałek, 19:15
Miejsce 1.12, (akwarium) Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Zarząd SKFiz
Temat Inauguracja prac Koła w tym semestrze
Abstrakt W trakcie spotkania opowiemy o SKFiz i dostępnych inicjatywach, przyjmiemy i poznamy nowych członków Koła, podzielimy się pracą w tym semestrze i porozmawiamy o planach na przyszłość. Im więcej członków Koła przybędzie tym lepiej! Po spotkaniu pewnie pójdziemy do "Mam Ochotę" dyskutować przy napojach w kameralnej atmosferze.

SPOTKANIE 17 Października 2016 (prof. Andrzej Wysmołek) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 17 października 2016r.
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent prof. Andrzej Wysmołek
Instytut Fizyki Doświadczalnej, FUW
Temat Magia kryształów 2D
Abstrakt Przez wiele lat naukowcy byli przekonani, że płaskie, pojedyncze warstwy atomów węgla, ułożone w strukturę podobną do plastra miodu, są jedynie wygodnym elementem teoretycznego opisu właściwości elektrycznych i optycznych kryształy grafitu. Taka swobodna warstwa, jako niestabilna wydawała się mało interesująca. Dopiero po uzyskaniu warstw grafenowych z wykorzystaniem taśmy klejącej, przyszli laureaci nagrody Nobla pokazali jak interesujące ma on właściwości. Wybuch zainteresowania grafenem otworzył zupełnie nowy obszar badań związany z innymi kryształami dwuwymiarowymi, takimi jak np. MoS2 (disiarczek molibdenu), który dotychczas był wykorzystywany jako smar odporny na wysoką temperaturę! Duża cześć tych nowych materiałów to półprzewodniki i izolatory, które wspólnie z grafenem można układać tak jak klocki Lego, uzyskując struktury kwantowe o niezwykłych właściwościach optycznych i elektrycznych. Otwiera to nowe możliwości dla nanotechnologii, które postaram się zaprezentować. Wykład będzie ilustrowany pokazami.
strona 1 z 212następna »