Spotkania 2016/17

Spotkania w roku akademickim 2016/17 (nowe)

SPOTKANIE 8. grudnia 2016 (Lektura pracy Feynmana) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 8 grudnia 2016
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Temat Lektura pracy Feynmana "Quantum Theory of Gravitation"
Abstrakt W trakcie spotkania będziemy wspólnie czytać pracę R. Feynman "Quantum Theory of Gravitation", Acta Phys. Pol. XXIV 841 (1963).

SPOTKANIE 1 grudnia 2016 (Kamil Serafin) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 1 grudnia 2016
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Kamil Serafin Kamienne Serce
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Procedura Grupy Renormalizacji dla Cząstek Efektywnych (część 2)
Abstrakt Z czego i jak zbudowany jest proton? Czy składa się z trzech kwarków jak to zwykło się mówić? Jak pogodzić taki obraz (nazywany modelem kwarków konstytuentnych) z modelem partonowym, w którym proton może składać się z bardzo wielu cząstek? Odpowiedzi na te pytania nie są do końca poznane, chociaż teorię oddziaływań kwarków i gluonów (tak zwaną Kwantową Chromodynamikę, ang. QCD) postulowano już ponad czterdzieści lat temu. Referat ma na celu dwie rzeczy: przedstawić Procedurę Grupy Renormalizacji dla Cząstek Efektywnych (ang. RGPEP) i przekonać słuchaczy, że pojęcie cząstki efektywnej wprowadzone w RGPEP może ułatwić szukanie odpowiedzi na postawione we wstępie pytania. Idee przedstawione w czasie referatu mają także zastosowanie w teorii oddziaływań jądrowych i w materii skondensowanej.
Referat jest kontynuacją przedmiotu Introduction to Renormalization prowadzonego w semestrze letnim 2015/2016, jednak nie jest wymagane uczestnictwo we wspomnianym kursie, gdyż wyjaśnię na czym polega renormalizacja i dlaczego jest potrzebna w kwantowych teoriach pola (oraz w mechanice kwantowej z osobliwymi potencjałami.

SPOTKANIE 29 listopada 2016 (Stażowe) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 29 listopada 2016
wtorek, 19:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegenci Albert Wienczek, Mariusz Tobolski, Aleksandra Hamanowicz
Temat Relacje ze stażów naukowych i szkół letnich
Abstrakt Raporty, egzaminy - czy to wszystko na studiach…? Na tym spotkaniu studenci, którzy wzięli udział w ciekawych stażach zagranicznych i krajowych, opowiedzą o swoich doświadczeniach i domysłach, co liczy się przy aplikacji. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pojechać w jakieś ciekawe miejsce w najbliższym roku. Jeśli byłeś na jakimś ciekawym stażu i chcesz coś powiedzieć, napisz do nas!

SPOTKANIE 24. listopada 2016 (Kamil Serafin) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 24. listopada 2016
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Camilius Seraphim Agelatus
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Procedura Grupy Renormalizacji dla Cząstek Efektywnych
Abstrakt Z czego i jak zbudowany jest proton? Czy składa się z trzech kwarków jak to zwykło się mówić? Jak pogodzić taki obraz (nazywany modelem kwarków konstytuentnych) z modelem partonowym, w którym proton może składać się z bardzo wielu cząstek? Odpowiedzi na te pytania nie są do końca poznane, chociaż teorię oddziaływań kwarków i gluonów (tak zwaną Kwantową Chromodynamikę, ang. QCD) postulowano już ponad czterdzieści lat temu. Referat ma na celu dwie rzeczy: przedstawić Procedurę Grupy Renormalizacji dla Cząstek Efektywnych (ang. RGPEP) i przekonać słuchaczy, że pojęcie cząstki efektywnej wprowadzone w RGPEP może ułatwić szukanie odpowiedzi na postawione we wstępie pytania. Idee przedstawione w czasie referatu mają także zastosowanie w teorii oddziaływań jądrowych i w materii skondensowanej.
Referat jest kontynuacją przedmiotu Introduction to Renormalization prowadzonego w semestrze letnim 2015/2016, jednak nie jest wymagane uczestnictwo we wspomnianym kursie, gdyż wyjaśnię na czym polega renormalizacja i dlaczego jest potrzebna w kwantowych teoriach pola (oraz w mechanice kwantowej z osobliwymi potencjałami.

SPOTKANIE 21 listopada 2016 (Piotr Kaźmierczak) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 21 listopada 2016
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Piotr Kaźmierczak
Instytut Fizyki Doświadczalnej, FUW
Temat Delta - autorzy tekstów poszukiwani
Abstrakt Przedstawię pokrótce czasopismo Delta - po co powstało, jakie artykuły można tam znaleźć oraz do kogo są skierowane. Zachęcę do współpracy przy współtworzeniu czasopisma i opowiem jakie tematy są ciekawe, o czym warto pisać oraz zaproponuję konkretne tematy artykułów które są potrzebne na bieżąco.

SPOTKANIE 17 listopada 2017 (Sebastian Dawid) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 17. listopada 2016 r.
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Sebastian Dawid
Temat Pomiar jakości kariery naukowej i przyszłość po studiach
Abstrakt W trakcie wystąpienia chciałbym zaprezentować pracę "Quantifying the evolution of individual scientific impact" (R. Sinatra et al. Science, volume 354, issue 6312, (2016), 596), w której autorzy opisali swoje badania na temat rozkładu (mierzonej w pewien sposób) jakości pracy naukowca w czasie jego kariery. Nie będę prezentował własnych badań, a jedynie swoje wnioski z lektury. W drugiej części spotkania chciałem odwołać się do tych wniosków podczas dyskusji z uczestnikami spotkania, opartej na artykułach z Nature (pod tym linkiem). Dyskusja miałaby dotyczyć przyszłości po studiach i doktoracie i służyć rozważeniu zalet i wad kariery zawodowej naukowca, które wyłaniają się z tych artykułów.

SPOTKANIE 10 listopada 2016 (Jacek Krajczok) (edytuj)

Bliskie Konwersatoria II stopnia
Termin 10 listopada 2016
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Jacek Krajczok
KMMF, FUW
Temat Kwantowa grupa SU(2)
Abstrakt W trakcie spotkania opowiem o mojej pracy licencjackiej. Zacznę od heurystycznej motywacji w postaci twierdzenia Gelfanda, by następnie przejść do definicji zwartej grupy kwantowej. Później zdefiniuję kwantową grupę SU(2) której dotyczył mój licencjat. Główną część prezentacji stanowić będzie (bezpośredni) dowód trywialności centrum algebry funkcji ciągłych na niej oraz ograniczoności jej kojedynki.

SPOTKANIE 7 listopada 2016 (Piotr Morawiecki, Piotr Nojszewski) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 7 listopada 2016 r.
poniedziałek, 19:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Piotr Morawiecki, Piotr Nojszewski
Temat General Game Playing - nowy trend w badaniach nad sztuczną inteligencją
Abstrakt O ile programy wyspecjalizowane w wykonywaniu konkretnego zadania są już bardzo wysokim stadium rozwoju, to tzw. general-purpose AI, czyli sztuczna inteligencja pozwalająca na realizację celów na wielu również nieznanych obszarach jest stosunkowo nowym trendem. Na seminarium opowiemy o tzw. General Game Playing, stawiającym sobie na celu stworzenie uniwersalnych agentów potrafiących grać w gry bez wcześniej zaprogramowanych heurystyk i potencjalnie w nieznanym środowisku. Opiszemy metody stosowane w tej dziedzinie, m.in. Monte Carlo Tree Search czy algorytmy genetyczne oraz własne wdrażane obecnie koncepcje.

SPOTKANIE 24 Października 2016 (Zapoznawcze) (edytuj)

Spotkanie Informacyjno-zapoznawcze SKFiz
Termin 24 Paźdzernika 2016
poniedziałek, 19:15
Miejsce 1.12, (akwarium) Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Zarząd SKFiz
Temat Inauguracja prac Koła w tym semestrze
Abstrakt W trakcie spotkania opowiemy o SKFiz i dostępnych inicjatywach, przyjmiemy i poznamy nowych członków Koła, podzielimy się pracą w tym semestrze i porozmawiamy o planach na przyszłość. Im więcej członków Koła przybędzie tym lepiej! Po spotkaniu pewnie pójdziemy do "Mam Ochotę" dyskutować przy napojach w kameralnej atmosferze.

SPOTKANIE 17 Października 2016 (prof. Andrzej Wysmołek) (edytuj)

Spotkanie SKFiz
Termin 17 października 2016r.
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent prof. Andrzej Wysmołek
Instytut Fizyki Doświadczalnej, FUW
Temat Magia kryształów 2D
Abstrakt Przez wiele lat naukowcy byli przekonani, że płaskie, pojedyncze warstwy atomów węgla, ułożone w strukturę podobną do plastra miodu, są jedynie wygodnym elementem teoretycznego opisu właściwości elektrycznych i optycznych kryształy grafitu. Taka swobodna warstwa, jako niestabilna wydawała się mało interesująca. Dopiero po uzyskaniu warstw grafenowych z wykorzystaniem taśmy klejącej, przyszli laureaci nagrody Nobla pokazali jak interesujące ma on właściwości. Wybuch zainteresowania grafenem otworzył zupełnie nowy obszar badań związany z innymi kryształami dwuwymiarowymi, takimi jak np. MoS2 (disiarczek molibdenu), który dotychczas był wykorzystywany jako smar odporny na wysoką temperaturę! Duża cześć tych nowych materiałów to półprzewodniki i izolatory, które wspólnie z grafenem można układać tak jak klocki Lego, uzyskując struktury kwantowe o niezwykłych właściwościach optycznych i elektrycznych. Otwiera to nowe możliwości dla nanotechnologii, które postaram się zaprezentować. Wykład będzie ilustrowany pokazami.

SPOTKANIE 10 października 2016 (dr hab. K. Turzyński) (edytuj)

skfiz1.png
Spotkanie SKFiz
Termin 10 października 2016
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent DR HAB. KRZYSZTOF TURZYŃSKI
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat (Nie)skończony wszechświat
Abstrakt Pojęcie nieskończoności, które bywa bardzo użyteczne z punktu widzenia matematyki, często ma się nijak do naszego codziennego doświadczenia. Dotyczy to także największego obiektu będącego przedmiotem dociekań fizyków - wszechświata. Spróbuję się zastanowić, czy wszechświat może być nieskończenie stary oraz czy ma przed sobą nieskończoną przyszłość, a także czy jest nieskończenie ogromny.