Studenckie Koło Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkania 2019/20 (nowe)

  • Chciałbyś otrzymywać informacje o naszej działalności? Jesteś posiadaczem ciekawego tematu, o którym chciałbyś opowiedzieć studentom — skontaktuj się z nami. Do wygłoszenia referatu zapraszamy zarówno pracowników naukowych, jak i studentów.

NASTĘPNE SPOTKANIA

Spotkanie SKFiz
Termin 22 stycznia 2020
środa, 18:00
Miejsce 1.02, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr Michał Tomza
Instytut Fizyki Teoretycznej, Katedra Modelowania Układów Złożonych, FUW
Temat Ultracold ion-atom collisions in the quantum regime
Abstrakt Hybrid systems of laser-cooled trapped ions and ultracold atoms combined in a single experimental setup have recently emerged as a new platform for fundamental research in quantum physics. Reaching the ultracold s-wave quantum regime has been one of the most important challenges in this field for a long time. Unfortunately, the lowest attainable temperatures in experiments using the Paul ion trap are limited by the possible rf-field induced heating related to the micromotion. In my seminar, I will present how in collaboration with experimental groups from Amsterdam and Stuttgart we have overcome this limitation and how electronic structure theory and nuclear dynamics simulations guided and explained experimental efforts.
Spotkanie SKFiz
Termin 23 stycznia 2020
czwartek, 18:30
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegenci Marcin Kalinowski, Stanisław Kurdziałek
Dyskusję będzie moderował Maciek Kolanowski
Temat Jak zrobić praktyki zagraniczne i zachować liczbę nerek
Abstrakt Podczas spotkania, o charakterze dyskusji, będziemy zastanawiali się nad takimi kwestiami jak: Czy warto zrealizować praktyki za granicą? Dlaczego? Jak poszukać miejsca do tego? I jak sfinansować całe to przedsięwzięcie?

POPRZEDNIE SPOTKANIA

Spotkanie SKFiz
Termin 13 grudnia 2019
piątek, 17:15
Miejsce Sala 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent prof. Marek Napiórkowski
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki UW
Temat Termiczne siły Casimira
Abstrakt Siły Casimira to zjawisko odpychania lub przyciągania się ścianek układu. Powszechnie łączone z oddziaływaniem elektromagnetycznym, w rzeczywistości pojawiają się zawsze tam, gdzie układ wykazuje duże fluktuacje (np. w komórkach biologicznych). Spotkanie będzie poświęcone siłom Casimira w niezerowej temperaturze. UWAGA: WYKŁAD NIE ZAWIERA MATEMATYKI (opis org.)
Spotkanie SKFiz
Termin 22 Października 2019
wtorek, 17:30
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr Jędrzej Kaniewski
Katedra Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej, Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Nieklasyczne korelacje, certyfikacja urządzeń i rola losowości w mechanice kwantowej
Abstrakt Mechanika kwantowa posiada reputację teorii, która na wielu frontach przeciwstawia się naszej intuicji. Fakt, że w mechanice kwantowej wyniki pomiarów są niedeterministyczne był problemem nawet dla jej twórców, np. Einsteinowi przypisuje się słynne zdanie, że "Bóg nie gra w kości". W 1935 roku Einstein, Podolsky i Rosen napisali nawet pracę, w której przekonują, że formalizm mechaniki kwantowej nie może być uznany za kompletny, gdyż nie da się go wyrazić w formie klasycznych ukrytych zmiennych losowych. To stwierdzenie zostało sformalizowane przez Johna Bella w 1964, który pokazał, że rzeczywiście mechanika kwantowa nie jest teorią lokalnie realistyczną. Od tamtego czasu nauczyliśmy się żyć ze świadomością, że mechanika kwantowa jest teorią silnie nieklasyczną, co zostało potwierdzone w wielu niezależnych eksperymentach. Ponadto zauważyliśmy, że nieklasyczne korelacje mogą być użyteczne, np. do certyfikowania urządzeń kwantowych przy minimalnych założeniach, a losowość nie jest przypadkową konsekwencją, ale fundamentalnym i niezbędnym składnikiem teorii kwantowej. W trakcie seminarium dowiemy się czym jest nielokalność Bella, w jaki sposób można z niej konstruktywnie korzystać do certyfikacji urządzeń kwantowych albo kryptografii kwantowej, a także przedyskutujemy rolę losowości w mechanice kwantowej.
Spotkanie SKFiz
Termin 14 października 2019
poniedziałek, 17:30
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr hab. Krzysztof Turzyński
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Jak szybko rozszerza się Wszechświat?
Abstrakt Z pozoru niewinne, zawarte w tytule pytanie od kilku lat wywołuje gorące spory w środowisku kosmologów. Okazuje się bowiem, że aktualna dziś odpowiedź brzmi: zależy, jak mierzyć. Tempo rozszerzania się Wszechświata opisujemy, podając prędkość zmian odległości między dwoma niezwiązanymi i nieoddziałującymi obiektami we Wszechświecie względem odległości między tymi obiektami. Tak wyznaczony wynik nosi nazwę stałej Hubble’a i ma wymiar odwrotności czasu, podobnie jak częstotliwość, ale najwygodniej jest używać jednostek km/(s Mpc), bo to akurat kilkadziesiąt takich jednostek. Konkretnie: 67,4(0,5) według pomiarów satelity Planck lub 74,0(1,4) według pomiarów z użyciem tzw. drabiny odległości. Drastyczna niezgodność tych dwóch wyników jest źródłem wspomnianych kontrowersji.
Walne Zgromadzenie SKFiz
Termin 07 października 2019
poniedziałek, 10:00
Miejsce 1.12, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Temat WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA)
Serdecznie zapraszamy wszystkich, pragnących zapoznać się i włączyć w Naszą działalność.
Wspólne seminarium SKFiz i Koła Naukowego Optyki i Fotoniki
Termin 5 czerwca 2019
środa, 17:30
Miejsce B2.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr Jan Kołodyński
Centre for Quantum Optical Technologies, CeNT, UW
Temat Quantum Technologies Beyond Quantum Computing
Abstrakt Quantum technologies are promised to soon become available to mere mortals. Nevertheless, the question remains which of them will and what does it really mean soon. Recently, the scene has been largely taken over by quantum computers with the first one being available "commercially" from Jan 2019: IBM Q "System One". In my talk, I will try to decipher a bit what quantum computers have potential really to do in the near future, while also arguing what they will not (or should not be considered to) be useful for. While trying to be as objective as possible, I will try to convince the audience that currently there exists a potential for other quantum-based technological advances that we should not forget about as physicists.
Spotkanie SKFiz
Termin 25 kwiatnia 2019
czwartek, 17:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Aleksander Strzelczyk
LMU
Temat Krótka wycieczka w stronę klas Cherna
Abstrakt Podczas seminarium przyjrzymy się pojęciom związanym z klasami charakterystycznymi Cherna. Przypomnimy sobie podstawy geometrii różniczkowej, które doprowadzą do zdefiniowania kohomologii de Rhama i powiązania na wiązkach wektorowych. Dzięki tym pojęciom, będzie można zrozumieć czym są klasy Cherna oraz jakie mają zastosowanie w matematyce. Materiał jest ambitny i bardziej adekwatny na serię seminariów. Postaramy się intuicyjnie podejść do tematu.
Spotkanie SKFiz
Termin 11 kwietnia 2019
czwartek, 17:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Maciej Kolanowski
IFT, FUW
Temat Czy czarne dziury chodzą do fryzjera?
Abstrakt Jednym z najbardziej znanych twierdzeń w ogólnej teorii względności jest no-hair-theorem, które (jak nazwa wskazuje) jest hipotezą. Mówi ono (z grubsza), że każda czarna dziura ma tylko trzy parametry - masę, ładunek i moment pędu. Postaramy się zrozumieć, przy jakich założeniach jest to prawda (i co to w ogóle znaczy), kiedy znane są kontrprzykłady oraz jak współcześnie ludzie próbują to obejść i jakie ma to znaczenie dla fizyki.

Znajomość ogólnej teorii względności, choć mile widziana, nie będzie konieczna.