Zarząd SKFiz życzy...
Życzenia świąteczne
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zarząd SKFiz
życzy wszystkim członkom i sympatykom, a także studentom i pracownikom nau-
kowym Wydziału Fizyki UW wiele spokoju, rodzinnego ciepła i radosnego świętowania.
Niech (choć trochę) Waszego czasu wolnego od zajęć będzie poświęcone na odpo-
czynek, a nie nadrabianie zaległości i naukę do kolejnych kolokwiów. Życzymy wszys-
tkim, abyśmy w roku 2015. spotkali się znów na uczelni, pełni sił i energii, by móc je-
szcze dalej popychać granice naszych zainteresowań i pasji.