Spotkanie SKFiz
Spotkanie SKFiz
Termin DD Miesiąc RRRR
poniedziałek, 19:15
Miejsce 1.03 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent IMIĘ i NAZWISKO
Instytut …., FUW
Temat TYTUŁ
Abstrakt (wkrótce)